Gradnja kuće

 • Gradnja kuće za investitora predstavlja veliki izazov ali i puno pitanja i nepoznanica. Od ideje do realizacije je dugačak put u kojem investitor mora zatvoriti financijsku konstrukciju za izgradnju kuće ali i niz drugih pitanja od namjene do izgleda buduće kuće ili stana.
 • Osnovni preduvjet za gradnju kuće su financije koje investitor mora osigurati a nakon toga ide sve ostalo.
 • Izrada projektne dokumentacije ( idejno rješenje , izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole
 • Gradnja kuće zahtijeva izbor izvođača ( firma koja će izvoditi radove )
 • Odabir materijala za ugradnju
 • Izvođenje radova po projektnoj dokumentaciji i građvinskoj dozvoli
 • Kvalitetu radova nadzire nadzorni inženjer kojeg angažira investitor
 • Završni obračun radova ( isplata izvedenih radova ) – izvođač na kraju gradnje obračunava stvarno izvedene radove koje utvrđuje dokaznicom mjera a provjerava je nadzorni organ koji investitoru daje završno mišljene kako bi se napravi završni račun.
 • Uporabna dozvola – tehnički pregled od strane nadležnog tijela za upravne poslove graditeljstva
 • Održavanje objekta

NISKI ROHBAU

Pripremni radovi, zemljani radovi, ab radovi ( temeljni zidovi/temeljne ploče, nosivi zidovi ) .

cijena od 200 €/m2

materijal uključen u cijenu

ROHBAU

Pripremni radovi, zemljani radovi, ab radovi ( temeljni zidovi/temeljne ploče, nosivi zidovi ), krovište i limarija

Cijena od 350 €/m2

materijal uključen u cijenu

VISOKI ROHBAU

Pripremni radovi, zemljani radovi, ab radovi ( temeljni zidovi/temeljne ploče, nosivi zidovi ), krovište i limarija, pregradni zidovi, fasaderski radovi, žbukanje, estrih

Cijena od 500 €/m2

materijal uključen u cijenu

KLJUČ U RUKE

Kompletni radovi za gradnju kuće od „temelja do krova“:

 • Pripremni / zemljani radovi
 • AB radovi – temelji / temeljni zidovi / temeljna ploča, AB zidovi / ploče
 • Zidarski radovi – nosivi zidovi – opeka Poroterm 25 cm,
 • krovopokrivački radovi – drvena građa, krovne termo izolacije, folije, pokrov od crijepa klase Creaton Balance, Bramac Magic ili pokrov od pocinčanog lima,
 • limarija – izrada limarije , vertikale , gurle , opšav dimnjaka
 • pregradni zidovi – pregrade debljine 10-12 cm od opeke / Knaufa ili siporeksa,
 • fasaderski radovi – stiropor 8-10 cm, ljepljeno i armirano. Završni sloj
 • PVC vanjska stolarija – kompletna vanjska PVC stolarija. Stolarija 5 – 6 komora, troslojno izo staklo 2 X LOW E argon, rolete , komarnici
 • zidarski radovi – žbukanje unutarnjih zidova / estrih sa postavom izolacije
 • stolarski radovi – sobna vrata – po mjeri, odabir boje i oblika vratnog krila i štoka.
 • Elektroinstalaterski radovi – kompletna instalacija sa razvodnom kutijom montaža automatskih osigurača, modularni prekidači i utičnice,
 • Komplet instalacija za telefon, TV
 • vodoinstalaterski radovi – instalacija vode i kanalizacije
 • klima uređaj – 3,5 kW, inverter, hlađenje – grijanje, klasa A+,
 • keramičarski radovi -postava keramičkih pločica – odabir pločica do 150 kn/m2 uključeno u cijenu,
 • parketarski radovi -postava parketa/laminata – odabir obloge do 160,00 kn/m2 uključeno u cijenu,
 • sanitarije – opremanje kupaonica i WC – tuš kabina, ugradbeni kotlić Geberit/Grohe sa visećom školjkom, montaža sanitarija
 • uređenje okoliša – popločavanje dvorišta, uređenje vrta

Cijena od 1000 €/m2

materijal uključen u cijenu

NAPOMENA:
Cijene su bez PDV- a i informativnog su karaktera te ovise o veličini i obimu posla. Za optimalnu ponudu potreban je izlazak na teren te izrada ponude/troškovnika radova koji se naplaćuje ovisno o lokaciji i zahtjevima projekta a sve u dogovoru s investitorom.

GRADNJA KUĆE – korak po korak

I FAZA - DOKUMENTACIJA

IDEJNO RJEŠENJE prva faza u realizaciji počinje s izradom idejnog rešenja. IDEJNO RJEŠENJE podrazumijeva definiranje smještaja objekta u prostoru, gabarite objekta, namjenu ,funkcionalnost objekta, konstrukcije, forme i funkcije objekta u skladu sa lokacijskim, geodetskim i geomehaničkim uvjetima. Kroz idejno rešenje klijent se upoznaje sa tehničko-tehnološkim i funkcionalnim karakteristikama, izgledom, materijalima i dimenzijama objekta. To je ujedno i osnova nakon koje se pristupa projektiranju IDEJNOG PROJEKTA.

 

IDEJNI PROJEKT Razrada idejnog rješenja. Definiranje i tumačenje bitnih urbanističkih, oblikovnih, funkcionalnih, tehničkih, građevno-fizikalnih, privrednih, energetskih, bioloških i ekoloških odnosa, procesa i uvjeta.

Grafički prikaz (tlocrti, presjeci, pročelja) projektiranog dijela zahvata u prostoru u primjerenom mjerilu s ucrtanim dužinskim i visinskim kotama

Grafičke prikaz kojima se, ovisno o vrsti i namjeni zahvata u prostoru, daje rješenje uređenja građevne čestice ili obuhvata zahvata

3D Vizualizaciju prostora (ugovara se posebno na zahtjev investitora)

 

GLAVNI PROJEKT Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.

Glavni projekt ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, sadrži: arhitektonski projekt, građevinski projekt, elektrotehnički projekt, strojarski projekt i geodetski projekt. Izradi glavnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, prethodi izrada elaborata za koje se pokaže potreba, npr. krajobrazni elaborat, geomehanički elaborat, elaborat zaštite od požara, elaborat zaštite na radu… Elaborat je pismeni prilog u kojemu se neki predmet temeljito stručno obrazlaže.

U glavnom projektu moraju biti navedeni podaci potrebni za izračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa te mora sadržavati podatke iz elaborata koji su poslužili kao podloga za njihovu izradu te projektirani vijek uporabe građevine i uvjete za njezino održavanje. Glavni projekt se sastoji od više projekata i sadrži detaljniju razradu nacrta i detalja nego idejno rješenje.Glavnim projektom se ishodi građevinska dozvola i zgrada koja je izvedena po glavnom projektu može dobiti uporabnu dozvolu.

Nakon izrade projekta i ishođene GRAĐEVINSKE DOZVOLE, a na osnovu projektne dokumentacije tražite izvođača radova koji Vam daje ponudu za gradnju. Ugovaranje radova i početak gradnje.

II FAZA GRADNJA

GRADNJA se izvodi  kroz grube građevinske radove do ROH-BAU izvedbe a onda se kroz obrtničko-instalaterske radove i završne fine građevinske radove, objekt završava i uređuje do najsitnijih detalja, do te mjere da vam po završetku izgradnje predajemo u ruke ključ gotovog objekta!

Prilikom gradnje vodimo računa o dobavi kvalitetnih materijala, njihovoj stručnoj primjeni i ugradnji, kao i praćenju novih tehnoloških trendova i dostignuća.

Gradnja počinje s izlaskom geodeta na  parcelu te kolčenje objekta ( označavanje objekta u prostoru ) .U prvoj fazi se pristupa ab radovima temelja i temeljne ploče.

Nakon betonaže ab ploče pristupa se zidarskim radovima u vidu zidanja nosivih i pregradnih zidova do krova kada krovopokrivač i limar završavaju objekt u grubo. Između katova ab radovi muđukatne ab ploče/konstrukcije kao i betoniranje svih postojećih ab stupova i greda.

Zatvaranjem objekta tj. otvora dolazimo u fazu instalaterskih i finih završnih radova unutra i vani . Vodo i elektrointalaterski radovi su bitni da se odrade prije završnih zidarskih radova ( žbukanje i podloge) .

Izrada fasade s vanjske strane objekta i sređivanje okoliša. Unutrašnji završni radovi keramike , parketa , stolara. Montaža sanitarija i rasvjete.

Priključivanje objekta na elektroenergetsku i vodovodno-kanalizacijsku mrežu.

Nakon svih gore izvedenih radova i stavljanja objekta u funkciju potreba je još jedan korak a to je dobivanje UPORABNE DOZVOLE ( dokument o uporabljivosti objekta  i da je izgrađen u skladu s ishođenom projektnom dokumentacijom.

Zašto izabrati upravo nas?

Preko 12 iskustva u gradnji kuća i fokusa na zadovoljstvo naših klijenata. Pružamo profesionalnu uslugu gradnje kuće (roh bau, ključ u ruke).

Mi gradimo jer to najbolje znamo raditi. Možete se pouzdati u nas ako trebate izgradnju kuće, adaptaciju stana, kuće, izradu termo fasade i izradu krova.

 

 • Financijska odgovornost prema klijentu
 • Vrhunska kvaliteta izvedenih radova
 • Stvaramo dodatnu vrijednost vašoj nekretnini
 • Ugrađujemo najbolje materijale
 • Gradimo u zadanom roku
 • Fokusirani smo na zadovoljstvo klijenta

Ako gradite kuću i tražite stručnog i profesionalnog partnera za gradnju, slobodno nas kontaktirajte.
Budite sigurni, opravdat ćemo Vaše povjerenje!